หน้าแรก ดีไซน์(design) วิธีวาดดีไซน์ Margaret

วิธีวาดดีไซน์ Margaret

0:05 ฉันทาสีเจลสองครั้งเรียบร้อยแล้วนะคะ

0:10 เช็ดเจลที่ไม่แห้งออกไป

0:13 Color Gel 101 Perfect White 

0:16 ให้วาด 5 จุดแบบนี้เพื่อให้เราวาดรูปดอกไม้ที่มีบาล๊านซ์ที่ดี หลังจากนั้นอบเล็บให้แห้ง 

0:21 ให้วาดกลีบดอกจากข้างนอกเข้ามาตรงกลาง

0:25 อบเล็บให้แห้ง 

0:29 เราเติมกลีบอีก 2 ชั้น ระหว่างกลีบที่เราวาดไปแล้ว

0:34 อบเล็บให้แห้ง 

0:37 Non Wipe Top Gel แบบบาง 

0:39 ทาท็อปเจลบนรูปดอกไม้

0:41 พอเราทำอย่างนี้ทำให้ดอกไม้ดูมีมิติมากขึ้น

0:44 เราวาดกลีบเพิ่มอีก

0:47 ถ้าเราทาสีเจลให้ซ้ำกัน จะมองไม่เห็นกลีบล่าง ต้องวาดให้เหลื่อมกันเล็กน้อย

0:52 เพิ่มกลีบอีก

0:57 Color Gel Canary Yellow 654 

0:59 วางสีที่ตรงกลางดอกไม้

1:02 ไม่วางให้ชัดเกินไป 

1:07 Non Wipe Top Gel แบบบาง 

1:10 ทาท็อปเจล

1:14 เสร็จแล้ว

Ranking

Recent Comments